Skip links

Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF

1. A szolgáltató adatai

1.1 Kapcsolattartási adatok:
 • Email: info@integrint.hu, martin@integrint.hu
 • Telefonszám: +36/70 340-4276
1.2 Szolgáltató(k):
 • Az integrint.hu által képviseltetett/bemutatott vállalkozók adatai, a továbbiakban a Szolgáltató: (Egyéni vállalkozók nyilvántartása: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/)
  • Reterics Attila EV. (székhely: 8985 Becsvölgye, Arany János út 5/A, adószám: 57823357-1-40, nyilvántartási szám: 56484076, email: attila@reterics.com)
  • Bardon Martin EV. (székhely: 8796 Türje Zsigmond Háza Major 5., adószám: 48216791-1-40, nyilvántartási szám: 58504228, email: webartm@gmail.com)
1.3 Tárhelyszolgáltató adatok
 • Cégnév: Nethely Kft.
 • Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
 • Fióktelep: 6724 Szeged, Teréz utca 34.
 • Adószám: 23358005-2-43
 • Közösségi adószám: HU23358005
 • Cégjegyzékszám: 01-09-961790
 • Bankszámlaszám: (OTP) 11711003-20007085
 • Swift kód: OTPVHUHB
 • IBAN: HU51117110032000708500000000
 • Weboldal/URL: https://www.nethely.hu/
 • Email: info@nethely.hu (munkanapokon 8:30 – 22:00)
 • Telefon: +36 1 800 1500 (munkanapokon 8:30 – 17:00)

2. Alapvető rendelkezések

 • 2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • 2.2. Jelen ÁSZF 2024. 06. 09. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • 2.3 Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 • 2.4 A szerződést kizárólag magyar nyelven lehet megkötni. Az alábbi ÁSZF egy elektronikus úton kötött szerződésnek minősül, amely nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus úton kerül megkötésre, így nem minősül írásbeli szerzősésnek. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy jogai érvényesítése érdekében célszerű a Szerződés visszaidézhető módon történő tárolása.

3. Adatkezelési szabályok

Az adatkezelési szabályokat és a GDPR nyilatkozat az alábbi webcímen érhető el: (A https://integrint.hu domain tartományon belül): https://integrint.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

4. A szolgáltatás tartalma

4.1 A weboldal szolgáltatása elsősorban nyilvánosan elérhető marketing célú tartalmakból áll, amely szolgáltatásokat/vállalkozói tevékenységet népszerűsít. A Felhasználó az oldalunkon megtalálható kapcsolat űrlap segítségével, illetve a megadott elérhetőségen tud kapcsolatba lépni velünk. A weboldalon csak kommunikációt kezdeményezünk, kereskedelmi tevékenység a weboldaltól független módon az elérhetőségeinken egyedi szerződés megkötésével történik, és a kapcsolati űrlapon kezdeményezett üzenetváltás nem számít szerződéskötésnek.

4.2 A Szolgáltatás és annak tartalma, a későbbiekben bármikor cserélhető, módosítható vagy aktualizálható. A Szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a Weboldalon. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának, hacsak irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

Érvényes / Kelt: 2024.06.09.

🍪 This website uses cookies to improve your web experience.